HIZLI MENU

Güney Kore, Hindistan’ın çelik ithalatında uyguladığı kısıtlamaları kaldırmasını istiyor

Güney Kore Hindistan’a gerçekleştirilen çelik ihracatında uygulanan sınırlamaları iki taraf arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde kaldırmasını talep etmiştir.

Güney Kore tarafı Hindistan’a çoğunluklar özellikli çelik ürünleri tedarik ettiklerini ve bu ürünlerin Hindistan’da üretilmediğini ve bu ürünlerin Hindistan’ın çelik üreticilerine zarar vermeyeceğini belirtmektedir. Her iki ülke de karşılıklı ticaretlerini artırmak için daha önceden Kapsamlı Ekonomik İşbirliği Anlaşması olarak adlandırılan ve daha sonra STA olarak nitelendirilen anlaşmaları tekrar gözden geçirmektedir. 2016-17’nin ilk çeğreğinde Hindistan’ın bitmiş çelik ürünleri ithalatının hemen hemen % 24’ünü Güney Kore karşılamakta olup, ikinci büyük tedarikçisidir.

Yerli birincil çelik üreticilerini uluslararası dampinglerden korumak için Hindistan geçen mali yıldan beri gümrük oranlarının artırılması, korunma önlemleri vergisi, anti damping vergisi ve minimum ithalat fiyatı gibi birçok önlemi içeren önlemleri almıştır. Çin’den yapılan ihracat azalırken, bu önlemler Güney Kore üreticilerini de etkilemiştir.

Son mali yılda Güney Kore’den ithal edilen demir ve çelik ürünlerinin yıllık büyümesi yavaşlamış ve bir önceki yılki büyüme oranları % 29’dan % 3 (1.9 milyar $)’a gerilemiştir. Bu mali yılın ilk yarısında resmi rakamlara göre bu ithalat çok azalmış ve 0.7 milyar $’a gerilemiştir. Miktar olarak da Nisan-Kasım arasındaki dönemde Hindistan’ın çelik ithalatı % 40 gerilerken, üretimi ise% 8.8 artmıştır. Güney Kore esas olarak Hindistan'a soğuk ve sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünleri ihracatını yapmaktadır.

Buna karşın yerli çelik sanayi Güney Kore’nin bu iddiasını red etmektedir. Bugün Güney Kore’nin Hindistan’a tedarik ettiği ürünlerin % 90’ının Hindistan’da üretebildiğini belirtmektedirler. Hindistan Çelik Derneği Başkanı ve Genel Sekreteri Mr. Sanak Mishra Hindistan’In 10-15 yıl önce bu ürünleri üretmediğini ancak bu günlerde modern teknoloji  ve yeni ürün hatlarının bulunduğunu ifade etmiştir. Buna karşın Hindistan Kore’den tarım ürünlerinin pazara daha fazla girişinin sağlanmasını istemekte ancak Kore bu teklife isteksiz davranmaktadır.

Son mali yılda Hindistan’ın Güney Kore’ye olan ihracatında % 23’l ük bir düşüş yaşanmış ve 3.54 milyar $’a gerilemiştir. Buna karşın ithalatı sadece % 3.6 düşüşle 2015-16 yılında 13.04 milyar $ olarak gerçekleşmiştir.

Bu yılın başında Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanı Hyunghwan Joo her iki tarafın da Kapsamlı Ekonomik ve İşbirliği Anlaşmasının daha fazla geliştirilmesi için yatırım ve Ticaret kuruluşuları arasındaki bağların kuvvetlendirilmesine ihtiyaçları olduğunu belirtmiştir.

Hindistan çelik üreticileri Japonya ve Kore ile yürütülen STA’l ardan çelik ürünlerinin çıkarılmasını istemektedirler.

BENZER DİĞER HABERLER