HIZLI MENU

IMF, Küresel Büyüme Tahminini Değiştir

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayınlanan Küresel Ekonomik Görünüm Güncelleme Raporu’nda; 2016 yılında zayıf seyreden ekonomik aktivitenin, özellikle gelişmekte olan ekonomilerin desteğiyle 2017-2018 yıllarında hız kazanacağıöngörüldü. 
Ekonomik tahminlerin ABD politikalarının ve bunun küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin belirginleşmesi ile Nisan ayında yayınlanacak görünüm raporunda daha net hale geleceği ifade edildi. 
Raporda, küresel ekonomik büyüme tahminleri 2016 Ekim Raporu’na göre değiştirilmeyerek 2016, 2017 ve 2018 yılları için  %3,1, %3,4 ve %3,6 olarak sabit bırakıldı. 
Gelişmiş ülkelerin 2017 ve 2018 yılı tahminleri bir önceki rapora göre, 0,1 ve 0,2 puan yükseltilerek %1,9 ve %2’ye revize edildi. 
Gelişmekte olan ekonomilerin ise 2016 yılında %4,1 büyüdüğü hesaplanırken, 2017 yılında %4,2 (önceki rapora göre 0,1 puan düşük) ve 2018 yılında %4,8 büyüyeceği belirtildi.

Kaynak:  IMF web sitesinden tercüme edilmiştir.

BENZER DİĞER HABERLER