HIZLI MENU

Almanya Ekonomisi 2016 Yılında Büyümeye Devam Etti

Almanya Ulusal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan ilk tahminlere göre, 
Almanya’da reel Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) 2016 yılında %1,9 artış gösterdi. 
Reel GSYH artışı 2015 yılında %1,7 ve 2014 yılında %1,6 olarak gerçekleşmişti.
Büyümedeki yukarı yönlü hareket iç talepten kaynaklandı. 
2016 yılında hanehalkı tüketimi önceki yıla kıyasla %2 artış kaydederken, kamu harcamaları %4,2 yükseliş gösterdi.
 
Kaynak: Destatis  web sitesinden tercüme edilmiştir.

BENZER DİĞER HABERLER