HIZLI MENU

Kurumsal sektör hesapları verileri açıklandı

Buna göre; mali olmayan şirketler, toplam ekonomide oluşturulan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör oldu. Mali olmayan şirketlerin oluşturduğu katma değer, yıllar itibarıyla artış eğiliminde olup, 2017 itibarıyla toplam katma değerin yüzde 58,4'ü söz konusu sektör tarafından üretildi. Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ile genel devlet takip etti.

GAYRİSAFİ MİLLİ HASILA 2017 YILINDA 3 TRİLYON 64 MİLYAR 141 MİLYON 76 BİN TL OLDU

Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18,8 artarak 3 trilyon 64 milyar 141 milyon 76 bin TL oldu.

TOPLAM GAYRİSAFİ TASARRUFUN GSYH'YE ORANI 2017 YILINDA YÜZDE 25,4 OLDU

Toplam gayrisafi tasarrufun GSYH'ye oranı 2017 yılında toplam ekonomi için yüzde 25,4 olarak hesaplandı. Yüzde 10,4'ü hanehalkı, yüzde 9,4'ü mali olmayan şirketler, yüzde 3,5'i mali şirketler, yüzde 2'si genel devlet tarafından gerçekleştirildi.

GAYRİSAFİ HANE HALKI TASARRUF ORANI 2017 YILI İÇİN YÜZDE 15 OLDU

Hanehalkı tasarrufunun kullanılabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2016 yılında yüzde 14,1 iken 2017 yılında yüzde 15 oldu.

TOPLAM EKONOMİNİN BORÇLANMASININ GSYH'YE ORANI 2017 YILINDA YÜZDE 5,6 OLDU

Toplam ekonominin borçlanmasının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'ya oranı 2016 yılında yüzde 3,8 iken, 2017 yılında yüzde 5,6 olarak gerçekleşti.

BENZER DİĞER HABERLER