HIZLI MENU

Tarımsal ve hayvansal üretime hibe desteği

Tarımsal ve hayvansal üretim ile kırsal ekonomik altyapı yatırım konularına yatırıma esas tutarın yüzde 50’si oranında hibe desteği verilecek.
Resmi gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi hakkında tebliğe göre, belirlenen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 2 milyon TL, yatırım niteliği kapasite artırımı veya teknoloji yenileme olan başvurularda 1.5 milyon TL, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda ise 1.75 milyon TL’yi geçemeyecek.

SADECE BİR ADET PROJE BAŞVURUSUNDA BULUNULABİLECEK
 

Tebliğ kapsamında, tarımsal hayvansal ve bitkisel ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı veya teknoloji yenilenmesi, tamamlanması, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, kırsal turizm yatırımları hibe desteğine konu edilebilecek. Yatırımcılar tüm yatırım konularında ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilecek. Destekten yararlanmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, bugünden itibaren 90 gün içinde başvuru yapılabilecek.

KAYNAK: http://www.sozcu.com.tr/2017/ekonomi/tarimsal-ve-hayvansal-uretime-hibe-destegi-2008740/

BENZER DİĞER HABERLER