HIZLI MENU

Bağımsız Denetim Hizmetleri

•    Uluslararası Standartlara Göre Hazırlanan Mali Tabloların Denetimleri (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Amerika Birleşik Devletlerinde Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri (US GAAP), İsviçrede Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri (Swiss GAAP) ve diğer lokal ve yabancı mevzuata göre bağımsız denetim hizmetleri sunulması ve yurtiçi yurtdışı raporlamalar yapılması.) 
•    Mali Bilgilerin / Tabloların Derlenmesi (Compilation) 
•    Enflasyon muhasebesi uygulamaları
•    Mali tabloların çeşitli muhasebe standartları çerçevesinde düzenlenmesi ve konsolide edilmesi.
•    Özel İncelemeler 
•    Şirket değerlemeleri yapılması
•    Halka açılma, devir, birleşme, bölünme, hisse değişimi gibi durumlarda yapılacak özel bağımsız denetim hizmetleri sunulması