HIZLI MENU

E-Faturaların Saklanmasında Sorumluluk

E-Fatura Portalına yüklenen faturaların muhafazasından GİB sorumludur. Programda düzenlenip onaylandıktan sonra portala yüklenen e-faturalar önce geçerlilik kontrolü uygulanır, Geçerliliği onaylanan faturalara ait bilgiler GİB’ce saklanır. Portal’a giriş yapıldığı zaman önceki faturalar ve bilgilere  ulaşılmaktadır. İhtiyaç halinde önceden düzenlenmiş olan ve portala yüklenmiş faturalar portal dahilinde arşivlenir. Arşive giren faturalar portalda saklı vaziyette saklanırlar. Arşivde yer alan faturalara portal sistemine giriş yapılmak suretiyle incelenebilecektir.

Entegratörde faturayı düzenleyen firma sorumludur. GİB tarafından belirlenmiş bilgi güvenliği ve yedekleme standartlarına uygun olarak e-faturaları kendisi korumak zorunda olup, denetimler sırasında eksiksiz faturaları beyan etmelidir.
Özel Entegratörde faturaların muhafazasında özel entegratör (aracı kurum) bu konuda sorumlu olacaktır.