HIZLI MENU

Hakkımızda


Globalleşen ve gelişen ekonomik yaşamda denetim ve danışmanlık mesleğinin önemi tartışılamaz bir hale gelmiştir. 

Ülkemizin sürekli içinde bulunduğu ekonomik, politik ve sosyal alanlardaki gelişmelerin yarattığı fırsatlar kadar, tehlikeler de iş çevrelerini etkilemektedir. 

Şirket yönetimine, ortaklara, yatırımcılara, kredi kuruluşlarına sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğu, güvenilirliği ve  hazırlanan mali tabloların uluslararası muhasebe standartları veya genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygunluğu son derece önem kazanmıştır.

Kadioglu Yeminli Mali Müşavirlik ve Uluslararası Denetim Limited Şirketi 1991 yılından bu yana yerli ve yabancı kuruluşların, vergi, denetim ve mali danışmanlık ihtiyaçlarını geniş bir hizmet yelpazesi ile karşılayan uzman bir kuruluştur. 

Dünyayı takip ediyor ve çalışmalarımızı uluslararası standartlar çerçevesinde yürütüyoruz. Türkiye gerçeklerini biliyor, gelişmeleri izliyor ve ülkemizin içinde bulunduğu hızlı değişimi takip ediyoruz. Sorunlara zamanında müdahale edip uzun vadeye yönelik çözümler üretiyor, mükelleflerimizin başarısı için çalışıyoruz

M.Yüksel KADIOĞLU
Yeminli Mali Müşavir 
Sorumlu Denetçi