HIZLI MENU

İç Denetim Hizmetleri

•    İç Denetim Fonksiyonunun Kurulması/Geliştirilmesi 
•    Usulsüzlük ile ilgili araştırmaların yapılması ve  Önlenmesine Yönelik Sistemlerin Kurulması