HIZLI MENU

Mali Danışmanlık ve Tasdik Hizmetleri

Tam tasdik hizmeti Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltmaktadır. Ayrıca, Maliye Bakanlığı'nca tasdik raporu düzenlemiş firmaların ihbar ve özel durumlar hariç incelenmeyeceği, tasdik yaptırmamış firmaların ise öncelikli olarak incelenecekleri ifade edilmiştir.

•    Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi beyannamesi eklerinin tasdiki 
•    Sermayenin ödendiğinin tespiti 
•    Yatırım indirimi uygulaması 
•    Vergiden istisna olan gelirin tespiti 
•    KDV İade veya mahsup işlemlerinin tasdiki
•    Ar-Ge Harcamaları Değerlendirme Raporu
•    Yapılacak sermaye artırımının (iç kaynaklardan) mevzuata uygunluğunun tespiti işlemleri 
•    Dönemsel olarak mali tabloların oluşturularak raporlanması
•    Yabancı sermaye ve kambiyo mevzuatı uygulamaları
•    Diğer özel amaçlı tespit raporları 
•    Mükelleflerimizi yasal yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek 
•    Mükelleflerimizin faaliyetlerini vergisel açıdan en etkin şekilde yapılandırılabilmeleri  doğrultusunda önerilerde bulunmak 
•    Yasal kayıt ve işlemlerin gözden geçirilmesi ile mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda yardımcı olmak 
•    Gerekli hallerde ilgili kamu otoritelerinin görüşlerini alarak bu görüşler çerçevesinde uygulamayı yönlendirmek ve çözümler üretmek 
•    Mali konulardaki kanun ve uygulama değişikliklerinin devamlı olarak bildirilmesi
•    Enflasyon Muhasebesi ve uygulamaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri