HIZLI MENU

Uluslararası İş Ortaklıkları - Empacta

3 Aralık 2013’te, İstanbul’da dokuz ülkeden dokuz denetim firması ve denetçiler Empacta’yı kurdu. Empacta uluslararası olarak faaliyet gösteren bir birliktir. Kurucu üyeler kendilerine statü vermiştir. Birliğin temeli iç demokrasisi ve katı uluslararası yaklaşımıdır. Belirli bölgeler ya da ülkeler için tercih ya da ayrıcalık bulunmamaktadır – tüm üyeler eşittir.

Tüm üyelerin halihazırda uluslararası denetimlerde yıllarca deneyimi bulunmaktadır. Bu, aynı zamanda üyelerin İstanbul’da kabul ettiği misyonda da ifade edilmektedir.

Birlik katılımcı, eşit ve şiddetsiz bir diyalog ilkeleriyle kurulmuştur. Diyalog farklı ülkeler ve farklı kültürlerden profesyonel denetçiler arasında iletişimin yanında, denetçiler ile denetlenenler arasındaki belirli bir iletişim kültürü anlamına da gelmektedir. Üyeler ancak katılımcılar arasındaki etkileşime dahil olmayı ve bunun yansımasını içeren bir iletişim kültürünün ulus ötesi rakamlara dayalı uzlaşmaya neden olabileceği kanaatindedir. Misyonda denildiği gibi: “Denetim teyitle bitmez, gizli sorunlara ilişkin farkındalığı da artırır.” Empacta denetimin ne olabileceğine ilişkin anlayışı daha da geliştirmeyi amaçlamaktadır.