HIZLI MENU

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

•    Kurumlar Vergisi
•    Gelir Vergisi
•    Katma Değer Vergisi
•    Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
•    Uluslararası Vergi Anlaşmaları
•    Serbest Bölge Mevzuatı konularında vergi danışmanlığı hizmeti
•    Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye Analizleri
•    Vergi planlaması
•    Yabancı sermayeli kuruluşlara vergi danışmanlığı hizmeti
•    KDV iadesi konularında danışmanlık hizmeti
•    Bireysel vergi danışmanlığı