HIZLI MENU

Vergi Revizyonu Hizmetleri

•    Şirket kayıtlarının, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve Vergi Mevzuatı çerçevesinde uygunluğunun denetimi
•    Muhasebe uygulamaları ile belgelerin vergi mevzuatına uygunluğunun denetimi 
•    Şirket tarafından kanunen verilmesi zorunlu olan beyanneme (aylık KDV, Muhtasar ve Geçici Vergi Beyannameleri) ve bilgilerin denetimi
•    Hesap planlarının düzenlenmesi ve denetimi
•    Üretim işletmelerinde stok, fire ve maliyet hesaplarının denetimi
•    Yılsonu işlemlerinin denetim ve revizyonu
•    Faaliyetlerin raporlanması