HIZLI MENU

Yönetim ve Yatırım Danışmanlığı

•    Şirket organizasyonunun ve hukuki yapısının incelenerek, mükellefin içinde bulunduğu sektor ve ekonomideki değişiklikler çerçevesinde gerekli görülen uygulamaların önerilmesi
•    Alternatif yatırım alanları hakkında bilgi toplanması ve değerlendirilmesi
•    Şirket satın alınması, birleşme ve tasfiye işlemlerinde gerekli yasal prosedürlerin takibi ve sonuçlandırılması
•    Şirket bilanço ve diğer mali tablolarının analizi ve raporlanması
•    Danışmanlık yapılan kurumların finansal konuların ağırlıklı olduğu toplantılarında danışman sıfatıyla hazır bulunulması